به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کاشی و سرامیک حافظ اعلام نمود در مزایده فروش ماشین آلات مستعمل وراکد خطوط تولید کاشی پیشنهاد قیمت ارائه نشده است .