به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان هرمزگان اعلام نمود درنظر دارد ٢ باب از املاک خود را واقع در شهر تهران و ٩ باب درجزیره قشم از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .