به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت مبین وان کیش در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ حدود ١٣٣ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٢ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درامد این شرکت در مدت ٩ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٩۶ درصد رشد داشته است.