به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت باما در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٧٢٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٣٢١ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٩ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣٩٣ درصد رشد داشته است.