​شرکت ویتانا در ١١ ماهه منتهی به آبان ٩٩ از فروش محصولات خود ۵٠۶ میلیارد تومان درآمد کسب کرده که از این مبلغ ٧٩ میلیارد تومان مربوط به آبان ماه بوده است. همچنین مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٧٧درصد رشد داشته است.