به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت لوازم خانگی پارس از تاریخ ٧ دی به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.