به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت فرآوری زغال سنگ پرورده طبس از تاریخ ٧ دی به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.