به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت مجتمع فولاد خراسان در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ۴٩٣١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵٧٧ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٩ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد رشد داشته است. نرخ های فروش نیز نسبت به میانگین ٨ماهه گذشته رشد خوبی داشته است.گزارش خوبی است.