به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت پالایش نفت شیراز از تاریخ ٧دی به روش مبتنی بر حراج بازار گردانی می شود.