به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت فولاد هرمزگان جنوب در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٧۶٧۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٠٣٣ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٩ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨١ درصد رشد داشته است.