از ابتدای آبان ماه تا کنون یعنی ظرف ۴٢ روز معاملاتی گذشته برآیند ورود و خروج روزانه پول خرد به صندوق های با درآمد ثابت در ٢۶ روز معاملاتی منفی و در ١۶ روز معاملاتی مثبت بود. این به آن معناست که سرمایه گذاران حقیقی در دو ماه گذشته بیشتر اقدام به خروج سرمایه های خود از صندوق های ETF کرده اند.

بورس۲۴ : از ابتدای آبان ماه تا کنون یعنی ظرف 42 روز معاملاتی گذشته برآیند ورود و خروج روزانه پول خرد به صندوق های با درآمد ثابت در 26 روز معاملاتی منفی و در 16 روز معاملاتی مثبت بود. این به آن معناست که سرمایه گذاران حقیقی در دو ماه گذشته بیشتر اقدام به خروج سرمایه های خود از صندوق های ETF کرده اند.

آمارها نشان می دهد حقیقی ها طی آبان ماه در مجموع 852 میلیارد تومان سرمایه وارد صندوق های با درآمد ثابت کرده اند اما در آذر ماه تمایل آن ها برای خروج سرمایه از این صندوق ها افزایش یافته است. به نحوی که برآیند ورود و خروج پول خرد از صندوق های ETF در آذر ماه منفی 2،500 میلیارد تومان بود.

در دو روز ابتدایی دی ماه نیز شاهد خروج حدود 155 میلیارد تومان نقدینگی خرد از این صندوق ها بودیم.

اما عملکرد صندوق های سرمایه گذاری چگونه بوده و چه مقدار بازدهی به سرمایه گذاران خود داده اند؟

در دوره یک ماهه آذر صندوق های مشترک صبای هدف با 4،9 درصد، پیشگامان سرمایه نو آفرین با 4،7 درصد، توسعه سرمایه نیکی با 4،1 درصد، کوثر یکم با 3،4 درصد و قابل معامله یاقوت آگاه با 2،6 درصد توانستند بیشترین بازدهی را در بین صندوق های با درآمد ثابت کسب کرده و به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص دهند.

از بین صندوق های سهامی به ترتیب پربازده ترین صندوق ها اکسیر فارابی و سهم آشنا هر یک با 24 درصد بازدهی، میعاد ایرانیان و ارزش کاوان آینده نیز هر یک با 20 درصد بازدهی و فیروزه با 18 درصد بازدهی بودند.

در گروه صندوق های مختلط نیز به ترتیب مشترک کوثر با 14 درصد، سپهر آتی با 11 درصد، گوهر نفیس تمدن با 9،5 درصد، نیکی گستران با 8،4 درصد و آرمان سپهر آشنا با 6،7 درصد موفق به کسب عنوان پربازده ترین ها شدند.