به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهنوش ایران اعلام نمود فزایش سرمایه این شرکت از محل صرف سهام فعلا از دستور کار هیئت مدیره خارج گردیده و هر گونه تصمیم گیری در این خصوص، در آینده به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.