١٨٠ درصد ؛ تمام... ارزش سهام خودرویی ٣١۵ درصد رشد کرد تا همچنان دور ، دور خودروسازان در بورس تهران باشد تنها صنعتی که زیان داد؟ کاغذ...

بورس۲۴ : بورس اوراق بهادار تهران با گذشت 9 ماه از سال 99 بازدهی خیره کننده بیش از180 درصدی را از خود به نمایش گذاشت.

در این پروسه 9 ماهه شاخص صنعت خودرو با بازدهی 315 درصدی پربازده ترین صنعت بورس تهران بود.

شاخص صنعت محصولات چرمی اما با بازدهی 265 درصدی به عنوان دومین صنعت پربازده بازار سهام عرض اندام کرد.

شاخص صنعت بانکداری نیز با بازدهی 245 درصدی سومین صنعت پربازده بورس ما بود.

این بررسی نشان می دهد : در پروسه 9 ماهه سپری شده از سال شاخص صنعت محصولات کاغذی وارد فاز منفی شده و با افت 9.5 درصدی تنها صنعت منفی بورس 99 بوده است.

شرح شاخص

مقدار شاخص در 28 اسفند 98

مقدار شاخص در 30 آذر 99

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

166294

322424

9.4

مواد دارویی

73426

125313

70.6

انبوه سازی

4195

13191

214.4

رایانه

38575

64670

64.6

ماشین آلات

155811

329613

111.5

فرآورده های نفتی

1528474

4480375

193.1

کانی فلزی

124937

366593

193.3

کانی غیر فلزی

32685

63047

93

غذایی به جز قند

36771

65336

77.1

زغال سنگ

18133

42931

136.7

خودرو

76375

317197

315.3

قند و شکر

83987

188143

124

حمل و نقل

17975

37217

107

وسایل ارتباطی

33163

80791

143.6

سایر مالی

11637

18423

58.3

انتشار و چاپ

1476969

1972463

33.5

محصولات کاغذی

158696

143531

9.5

فلزات اساسی

324598

1071609

230.1

شیمیایی

30317

89571

195.4

دستگاه های برقی

4071945

5336258

31

سرمایه گذاری ها

11564

32621

182

زراعت

130149

210694

61.9

لاستیک

158364

429805

171.4

چند رشته ای صنعتی

48488

164717

239.7

رادیویی

4021

8336

107.3

فنی مهندسی

4044

7916

95.7

کاشی و سرامیک

28678

64787

125.9

بیمه

26950

83755

210.8

منسوجات

5962

8812

47.8

مالی

636668

2001833

214.4

سایر معادن

195403

294456

50.7

استخراج نفت

2634

4096

55.5

محصولات چرمی

12889

47086

265.3

سیمان

5278

9843

86.5

بانک ها

2415

8348

245.7

برق و گاز و آب و بخار

949

1822

92

اداره بازارهای مالی

791

1955

147.1

اطلاعات و ارتباطات

393

1177

199.5

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

576

1556

170.1

شاخص کل

512900

1439054

180.6