به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لاستیک یزد اعلام داشت با توجه به دریافت مجوز از انجمن صنفی صنعت تایر، نرخ فروش انواع محصولات تایر به غیر از سواری به میزان ٣٠ درصد نسبت به متوسط صنعت از تاریخ ١٣٩٩.٠٩.٢٩ افزایش می یابد.