۴ ماه تلاش سرسختانه نمایندگان مجلس برای تصویب قانون جایگزین برای اخذ مالیات از خانه های خالی بالاخره جواب داد. شورای نگهبان طرح مجلس برای دریافت مالیات از خانه های خالی با نرخ بالا را تصویب کرد.

بورس۲۴ : 4 ماه تلاش سرسختانه نمایندگان مجلس برای تصویب قانون جایگزین برای اخذ مالیات از خانه های خالی بالاخره جواب داد. شورای نگهبان طرح مجلس برای دریافت مالیات از خانه های خالی با نرخ بالا را تصویب کرد.

در قانون فعلی ، مالیات برای سال اول خالی بودن معادل یک دوم مالیات بر اجاره بود اما در قانون جدید معادل 6 برابر مالیات بر اجاره است.

این رقم به این معناست که مالکان خانه های خالی باید به میزان 2 برابر کل اجاره بهای یکسال آپارتمان خود، به دولت مالیات پرداخت کنند.

در قانون البته فرصتی تعیین شده که اگر مالک واحد مسکونی خود را حداکثر ظرف 3 ماه اجاره بدهد یا بفروشد از مالیات معاف می شود.

تصویب شورای نگهبان به منزله اجرای قطعی قانون جدید است. اما نه از امروز چون این قانون همانند همه قوانین دیگر نیازمند تدوین آیین نامه اجرایی است.