به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کاشی و سرامیک حافظ اعلام نمود در نظر دارد ماشین آلات مستعمل وراکد خطوط تولیدی خود را از طریق مزایده به فروش برساند.