به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پلیمر آریا ساسول زمان تشکیل مجمع برای تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه را اعلام نمود.