صبح امروز مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه آسیا با حضور اکثریت سهامداران و اعضای هیات مدیره برگزار شد. در این مجمع معظمی به عنوان رییس مجمع، نماینده شرکت صبا تامین و موسسه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بانک ها به عنوان ناظران و ابراهیم اقبالی به عنوان منشی مجمع حضور داشتند.