به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین اعلام نمود پیرو واگذاری سهام شرکت های تابعه به منظور بازارگردانی، معادل مبلغ ٢،٩٧٠،۶١۵ میلیون ریال گواهی صندوق بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین برای شرکت صادر گردیده است. جزئیات تحصیل گواهی صندوق طی روزهای آتی اطلاع رسانی خواهد شد.