به گزارش بورس ٢۴، بلوک سهام ٢٨ درصدی شرکت داده پردازی ایران در تاریخ ٣٠ دی ماه عرضه عمده می شود. قیمت پایه هر سهم ٢٨،٠٠٠ ریال در نظر گرفته شده است. فروشنده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد.