به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اعلام نمود مزایده واگذاری بخشی از املاک شرکت به موجب عدم وجود شرکت کنندگان، املاک ذکر شده در تاریخ عرضه ( ١٣٩٩.٠٩.٢٣) با شرایط اعلامی به فروش نرسیده است .