جلسه مجمع فوق العاده شرکت فولاد خوزستان با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی تشکیل شد.