شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد که اخیرا سرمایه خود را از محل انباشته از ۴٠٢،٢٨۵ میلیون ریال به ۶٣۵،۴۵١ میلیون ریال افزایش داده در واقع یک هلدینگ یه شمار می رود که در زمینه خرید و فروش، واردات و صادرات، انبار، نگهداری و توزیع آهن و فولاد، سایر فلزات، کالاهای مرتبط و امور جنبی مربوطه خرید و فروش محصولات پتروشیمی و خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار فعالیت می کند.