به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک شهر برنامه افزایش سرمایه را مورد تایید قرار داد و اعلام نمود پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری بورس ٢۴ مبنی بر افزایش سرمایه احتمالی بانک شهر به استحضار می رساند در سال جاری بانک مرکزی بانک را مکلف و ابلاغ فرمودند که از محل آورده نقدی و مطالبات ٢٠٠ درصد افزایش سرمایه را لحاظ نماید . لذا اقدامات اولیه من جمله اخذ نظریه حسابرس و بازرس قانونی در دست اقدام قرار دارد . سایر مطالب عنوان شده در حال حاضر در دستور کار قرار نداشته و پس از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تعیین تکلیف افزایش سرمایه فوق الذکر در دستور کار قرار خواهد گرفت .