به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین از واگذاری نیم درصد از سهام شرکت های متعلق به شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به صندوق بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین جهت انجام عملیات بازار گردانی بنا به الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسایی سود ٢۶۴ میلیارد تومانی خبر داد.