صبح امروز مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه به منظور تصویب افزایش سرمایه این شرکت برگزار شد.