به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سولیران اعلام نمود مزایده فروش ماشین آلات ،تاسیسات تجهیزات و حق االامتیاز های صنعتی جهت رقابت هرچه بیشتر علاقه مندان، تا تاریخ ۲۹ آذر ۹۹ ساعت ۱۷ جهت بازدید تمدید گردید.