به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع غذایی مینو شرق در پی نوسان قیمت سهام اقدام به برگزارش کنفرانس اطلاع رسانی نمود و به سوالات مطرح شده پاسخ داد.