به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گلوکوزان اعلام نمود در راستای تامین فضای فیزیکی و انبار مورد نیاز فعالیتهای خود اقدام به خرید یک قطعه زمین به مساحت ۴٠٠٠ متر مربع به همراه ٣ باب سوله با متراژ٢١٠٠ متر مربع و ساختمانهای اداری احداثی در زمین فوق الذکر ، براساس گزارش گروه کارشناسان رسمی دادگستری در مجموع به مبلغ ٣١٢ میلیارد ریال واقع در شهرستان قزوین – شهر صنعتی البرز - حکمت ٣ در مجاورت کارخانه این شرکت نموده است . لازم بذکر است مجاور بودن این زمین در کنار کارخانه امتیاز خوبی محسوب و درآینده میتواند کاربری دیگری نیز داشته باشد ، این موضوع تغییر با اهمیتی در درآمدهای عملیاتی و یا غیر عملیاتی این شرکت ایجاد نمی نماید.