به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تامین ماسه ریخته گری اعلام نمود به استحضار می رساند شرکت به محض اطلاع از موضوع نامه میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان فیروزکوه مبنی بر شناسایی محوطه ارزشمند تاریخی در بخشی از اراضی کارخانه شرکت، پیگیری و مکاتبات لازم در این خصوص را انجام و تاثیر موضوع مزبور بر فرآیند افزایش سرمایه از هیات محترم کارشناسان رسمی دادگستری را استعلام نموده است.همانگونه که در نامه ارسالی به مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس نیز اشاره گردیده و همچنین تایید هیات کارشناسان رسمی دادگستری افزایش سرمایه فعلی بر مبنای تغییر کاربری به مسکونی نبوده و لذا ارزشگذاری بر مبنای وضعیت فعلی اراضی صورت گرفته است. مضافاً فرآیند تغییر کاربری زمینها در حال پیگیری است و تاکنون منجر به نتیجه نشده و در صورت حصول نتیجه سریعاً از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.