به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ویتانا اعلام داشت مجمع عمومی فوق العاده این شرکت لغو و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام می شود موکول می گردد.