بورس ٢۴ : تحلیل گر مسلط بازارهای مالی ، مدیر عامل یک شرکت زیر مجموعه بانک سرمایه شد. سید محسن موسوی به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه منصوب شد. شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه ، مجموعه ۱۰۰ درصدی متعلق به بانک سرمایه است که به زودی به جمع شرکت های بورسی می پیوندد که البته خود این شرکت قرار است نهادهای مالی نیز تاسیس می کند.همچنین می توان گفت، سایه گستر سرمایه ، بازوی اجرایی بانک سرمایه در بورس است که فعالیت های بورسی مجموعه بانک از طریق این شرکت از قبیل بازارگردانی ، سبدگردانی و ... انجام می‌شود.

بورس۲۴ : تحلیل گر مسلط بازارهای مالی ، مدیر عامل یک شرکت زیر مجموعه بانک سرمایه شد.

سید محسن موسوی به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه منصوب شد.

شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه ، مجموعه ۱۰۰ درصدی متعلق به بانک سرمایه است که به زودی به جمع شرکت های بورسی می پیوندد که البته خود این شرکت قرار است نهادهای مالی نیز تاسیس می کند.همچنین می توان گفت، سایه گستر سرمایه ، بازوی اجرایی بانک سرمایه در بورس است که فعالیت های بورسی مجموعه بانک از طریق این شرکت از قبیل بازارگردانی ، سبدگردانی و ... انجام می‌شود.

موسوی سمت هایی همچون مدیریت سرمایه گذاری تاپیکو ،مدیریت سرمایه گذاری پتروشیمی خارک،عضویت در هیات مدیره کارگزاری خبرگان سهام، عضو هیات مدیره مدیریت توسعه گروه پتروشیمی ایرانیان، مدیر سرمایه گذاری و نظارت بر شرکت های سرمایه گذاری اهداف ، مشاور مدیرعامل پتروشیمی خارک و عضویت در هیات مدیره گروه صنعت سلولزی تاپیکو را در کارنامه کاری خود دارد.