به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سنگ آهن گهر زمین اعلام نمود از آنجا که مصوبه جلسه شماره ١۵۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به وزرای محترم اقتصاد و دارائی و صنایع و معادن ابلاغ گردیده و تا کنون هیچگونه دستوری یا ابلاغی در این خصوص به شرکت سنگ آهن گهرزمین ارسال نشده است، مصوبه فوق برای این مجموعه جنبه اجرایی ندارد.