کالسیمین با رشد و روانه شدن قیمت های جهانی روی به سمت ٣٠٠٠ دلار مورد توجه قرار گرفت. این شرکت پتانسیل های عمده ای دارد؛ هم موجودی سنگینی از شمش و هم افتتاح طرح های توسعه ای. دو ماهی هم شاهد ثبت فروش های بالای شرکت هستیم.

بورس۲۴ : کالسیمین با رشد و روانه شدن قیمت های جهانی روی به سمت 3000 دلار مورد توجه قرار گرفت. این شرکت پتانسیل های عمده ای دارد؛ هم موجودی سنگینی از شمش و هم افتتاح طرح های توسعه ای. دو ماهی هم شاهد ثبت فروش های بالای شرکت هستیم.

در 6 ماهه امسال شاهد رشد 73 درصدی سود خالص شرکت بودیم که نشان از تحولات جدی در این سهم دارد.

شرکت در عملکرد ماهانه هم خوش درخشیده و با فروش 93 میلیاردی در آبان ماه جمع فروشش را به 1065 میلیارد در 8 ماهه رساند.

فروش 8 ماهه امسال رشد بسیار سنگین 195 درصدی را به همراه داشته است.

نکته با اهمیت اینجاست که شرکت در 6 ماهه تنها فروش 638 میلیاردی داشته و حالا در 2 ماهه نیمه دوم سال فروش 428 میلیاردی داشته است؛ این امر نشان می دهد با احتساب فروش خوبی که شرکت درآذر ماه خواهد داشت در 3 ماهه سوم سال فروش بالا و سود سازی سنگینی را می توان در صورت های مالی 9 ماهه از سهم انتظار داشت.

تداوم این روند در 3 ماهه آخر سال می تواند تغییرات اساسی در این شرکت ایجاد نماید؛ کافی است کمی به نرخ های فروش شرکت نگاهی داشته باشیم.

با فرض شمش روی 2800 دلاری و دلار 24000 تومانی فروش شمش شرکت به بالای 67 میلیون تومان در هر تن خواهد رسید.

طبق فروش 8 ماهه اخرین نرخ متوسط فروش 8 ماهه شمش 45.5 میلیون تومان بوده و این امر نشان ازاختلاف بالای نرخ های فروش فعلی با نرخ 8 ماهه دارد.

به عبارتی نرخ های فروش بالا سود نیمه دوم سال کالسیمین را متحول و انتظارات آتی را به شدت بالا برده است.

کالسیمین در 6 ماهه به ازای هر سهم 69 تومان سود ساخته که امسال رسیدن به سود 180 الی 200 تومان با این نرخ های فروش و حتی سودهای بالاتر در صورت فروش حجم بیشتری از شمش روی، بعید نیست.

به همین دلیل سهم تارگت قیمتی 1800 الی 2000 تومانی را از نظر بنیادی می تواند تاچ نماید و صف خرید سهم علل بنیادی دارد.