رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در دیدار با بسیجیان و ایثارگران گفت: بازار سرمایه با حضور ۵٠ میلیون نفر به یک بازار مردمی تبدیل شده است.

بورس۲۴ : رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در دیدار با بسیجیان و ایثارگران گفت: بازار سرمایه با حضور 50 میلیون نفر به یک بازار مردمی تبدیل شده است.

حسن قالیباف اصل امروز به مناسبت هفته بسیج در جمع عده‌ای از بسیجیان و پیشکسوتان و ایثارگران در محل سازمان بورس گفت: با حضور مردم در بازار سرمایه می‌توان به تقویت طبقه متوسط کشور کمک کرد. در حال حاضر در جنگ اقتصادی هستیم که نیاز به روحیه ایثارگری و بسیجی دارد.

وی افزود: اگر طبقه متوسط جامعه بخواهد احیا شود حضور در بازار سرمایه لازم است البته حضور باید درازمدت باشد و با برنامه، حوصله و صبر و شکیبایی همراه باشد. زیرا کسانی که هیجانی رفتار کرده‌اند بخشی از دارایی‌ خود را از دست دادند اما کسانی که صبر و شیکبایی به خرج دادند پاداش گرفتند.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با بیان اینکه شرکت‌های حاضر در بورس سهام‌شان در دست عامه مردم است، گفت: اگر این شرکت‌ها طرح‌های توسعه‌ای اجرا کنند منافع آن به عموم مردم می‌رسد. در حال حاضر با آزاد شدن سهام عدالت 50 میلیون سهام‌دار در کشور داریم. بنابراین هرچه شرکت‌های حاضر در بورس را بیشتر تقویت کنیم منافع آن به عامه مردم می‌رسد.

قالیباف اصل همچنین از نمودهای حضور مردم در بازار سرمایه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: با امین مالی و سرمایه‌گذاری در بورس می‌توان به اقتصاد ملی کمک کرد.

وی همچنین گفت: سهام عدالت بعد از 14 سال آزادسازی شد که در حال حاضر مردم حضور گسترده‌ای در بازار سرمایه دارند. بنابراین ما از حضور مردم و همچنین حضور اقشار بسیجی در بازار استقبال می‌کنیم.

منبع: فارس