به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ایران خودرو در عملکرد ٨ ماه منتهی به آبان سال ١٣٩٩، موفق به کسب ٢٠۶٣٩ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد خوب ٨۴ درصدی را نشان می دهد.