به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد از تاریخ ١٠ آذر بازارگردانی می شود.