به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه سرمد اعلام نمود با توجه به اینکه تاریخ ابلاغ نامه بیمه مرکزی مورخ ١٣٩٩.٠٨.٢۶ بوده است و مطابق با ضوابط سازمان بورس ،شرکت ملزم است صورت های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه را حداکثر تا تاریخ ٣٠ آبان در کدال بارگزاری نماید عملا امکان اعمال نامه بیمه مرکزی در صورت های مالی شرکت مقدور نبوده است. لازم به ذکر است تاریخ گزارش حسابرسی ٢٧ آبان و تاریخ افشاء در کدال ١٣٩٩.٠٩.٢٨ میباشد با عنایت به اینکه عمده مبالغ دارایی و بدهی های ارزی این شرکت دارای منشاء خارجی هستند لذا اعمال مفاد نامه ارسالی بیمه مرکزی دارای اثرات و اهمیت ریالی زیادی بر صورت های مالی شرکت نخواهد داشت. در صورت های مالی ٣ ماهه سوم براساس ابلاغیه های بیمه مرکزی و آن سازمان محترم اقدامات لازم برای تسعیر ارز و افشاء آن در صورت های مالی انجام خواهد شد.