به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ١٧۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢١ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٨ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴٣ درصد رشد داشته است.