به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت سنگ آهن گهر زمین در ١١ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٨۵۶٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٣٩۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٧۵ درصد رشد داشته است.