به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داروسازی اکسیر در آبان ماه فروش ١٠١ میلیارد تومانی داشت و در ٨ ماهه این رقم به ٧٠٧ میلیارد تومان رسید. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٨ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣٣ درصد رشد داشته است.