به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت گروه صنعتی پاکشو در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٢٠٠٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٣۶۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٨ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶٨ درصد رشد داشته است.