به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی خراسان در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ١١٩٣ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢۶١ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٨ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣٠ درصد رشد داشته است.