اولین نماد اوراق گام در بازار سرمایه، به دنبال پذیرش این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران و با درخواست بانک سپه، به این بانک تعلق گرفت. امیر هامونی مدیر عامل بورس با اشاره به اینکه...

بورس۲۴ : اولین نماد اوراق_گام در بازار سرمایه به دنبال پذیرش این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران و با درخواست بانک سپه، به این بانک تعلق گرفت.

مدیر عامل فرابورس، با اشاره به اینکه اوراق گام تسهیلاتی است که برای کمک به تامین اعتبار بنگاه‌ های تولیدی ایجاد شده است، بیان کرد: بر پایه این اوراق، تولید کنندگان بر اساس فاکتور خرید مواد اولیه یا قطعات از بانک عامل می‌ خواهند که اوراق گام را صادر کند و با ضمانت بانک به بنگاه فروشنده مواد و قطعات تحویل دهد؛ حالا فروشنده به جای وجه نقد یا فروش نسیه، اوراق گام دریافت کرده و می‌ تواند با این گواهی چند اقدام انجام دهد.