به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت پتروشیمی نوری در ٨ ماهه منتهی به آبان از فروش محصولات خود ٢٠٠٨٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود ،که از این مبلغ ٢٣۶١ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٨ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵٠ درصد رشد داشته است.