ارزش معاملات خرد نیز دومین رکورد خود را در سه ماه اخیر به ثبت رساند؛ بیش از ٢١ هزار میلیارد تومان صدرنشین ارزش معاملات : «شپنا، وتجارت، خودرو، خساپا، شستا، فملی، شتران، وبملت، فولاد، وپارس، شبندر، وبصادر، دی، خگستر، حکشتی، ثشاهد، خزامیا، میدکو، کرمان و تلیسه» پرحجم ترین ها : «وتجارت، خودرو، خساپا، وبصادر، وپارس، شپنا، وبملت، خگستر، شتران، حگردش، ثامید، ذوب، فولاد، ونوین، شستا، فملی، تلیسه، وساپا، خپارس و سبزوا»