به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت گلوکوزان در ٢ ماهه منتهی به آبان ٩٩ از فروش محصولات خود ١٠۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٣١ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است فروش ٢ماهه ٩٩ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ٢١درصد رشد داشته است.