بر اساس جلسه اخیر کارگروه تنظیم بازار نرخ مصوب نهاده های دامی اعم از ذرت، جو، دانه سویا و کنجاله سویا افزایش یافته است. بر اساس این مصوبات بهای هر کیلو ذرت و جو دامی ١،٧٠٠ تومان، کنجاله سویا ٣،٢٢٠ تومان و دانه سویا ٣،١٠٠ تومان اعلام شده است. اما آنچه که فعالان صنعت زراعت و دامپروری می گویند با این نرخ ها تفاوت بسیار زیادی دارد.