به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پلیمر آریا ساسول در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٩٢٣٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود ،که از این مبلغ ١۵۶٣ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٨ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶٨ درصد رشد داشته است.