به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد خراسان در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ۴٣٣۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵٨٠ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٨ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴٣ درصد رشد داشته است.